So sánh áp lực nước của VS1 / VS2 / VS3 / VS4

Bảng so sánh độ mạnh các loại vòi sen tăng áp Luva với vòi sen thường và các version vòi sen Luva với nhau


VS1
VS2
VS3
VS4
Độ mạnh so với sen thường 

gấp 2,5 lần

gấp 3 lần

gấp 3.5 lần

gấp 4 lần
Vật liệu
Nhựa ABS
Nhựa ABS mạ inox
Nhôm cao cấp
Nhôm cao cấp
Số tia nước
300
300
200
350

Video so sánh:So sánh sen thường với LUVA VS1 / VS2


Video so sánh LUVA VS2 với LUVA VS3


Hình ảnh thực tế:


- Copyright © - VÒI SEN TĂNG ÁP LUVA - Powered by VNU - Designed by Duc Germany -

Google+ Vòi sen tăng áp LUVA, giải pháp cho nước yếu và tầng áp mái